Cong ty nong nghiep Co do   
   coagrico ltd. company

Hôm nay:20/2/2017

NỘI DUNG

BẢNG GIÁ

Loại gạoTỷ lệ tấmĐơn giá USD
Gạo thơm Jasmine5%600
Gạo thơm ST55%610
Gạo thơm VD 205%620
Gạo trắng5%375
Gạo trắng10%365
Gạo trắng 15% tấm15%355
Gạo trắng 25% tấm25%349
Gạo nếp10%900
Gạo tấm100%335

Ngày báo giá : 20/02/2017


Xem chi tiết tại trang Gạo xuất khẩu

Cong ty nong nghiep Co do