Cong ty nong nghiep Co do   
   coagrico ltd. company

Hôm nay:25/9/2017

NỘI DUNG

BẢNG GIÁ

Loại gạoTỷ lệ tấmĐơn giá USD
Gạo thơm Jasmine5%605
Gạo thơm ST55%610
Gạo thơm VD 205%615
Gạo trắng5%437
Gạo trắng10%432
Gạo trắng 15% tấm15%422
Gạo trắng 25% tấm25%405
Gạo nếp10%610
Gạo tấm100%372

Ngày báo giá : 18/9/2017


Xem chi tiết tại trang Gạo xuất khẩu

Cong ty nong nghiep Co do